אני כל כך מתבייש בעצמי

אני כל כך מתבייש בעצמי

אני כל כך מתבייש בעצמי

אודות

"אני כל כך מתבייש בעצמי" זהו מם ישראלי בו מופיעה תמונתו של שחקן הכדורסל גיא פניני, בה הוא נראה בוכה כשהכתוביות עליה מתארות מצב של התביישות עצמית כתוצאה מפעולה אבסורדית שדורשת התנצלות.
השימוש במם נעשה בעיקר על מנת להציג מצב בו אדם כלשהו עשה מעשה שדורש התנצלות פומבית ולכן הכיתוב התחתון יהיה תמיד המשפט "אני כל כך מתבייש בעצמי".

 

מקור

בדצמבר 2012, במשחק דרבי בין מכבי להפועל תל-אביב בכדורסל, נתפס שחקן מכבי תל-אביב גיא פניני בעדשת המצלמה כשהוא מקלל שחקן יריב מקבוצת הפועל תל-אביב יונתן שולדרברנד.
למחרת התקיימה לפניני שיחת נזיפה אצל בעלי הקבוצה, וכשיצא ממנה צולם כשהוא נראה בוכה ומתנצל על המעשה.
המשפט המקורי אותו אמר פניני: "אני מתבייש בעצמי ובאופן בו פעלתי".

הידיעה מתוך אתר קבוצת מכבי תל-אביב:

http://www.maccabi.co.il/News.asp?id=3697

 

תבנית

אני כל כך מתבייש בעצמי

 

גלריה

4 thoughts on “אני כל כך מתבייש בעצמי

 1. This particular blog is great. Topics such as this are
  by and large forgotten about, if perhaps fact be shown. Sometimes the greatest
  of the Online world is not really the very most extensively advertised
  subject material, but rather everything otherwise, the ignored people with
  personal blogs that are in fact a good deal more desirable compared with the ones of key popular individuals.

  This is such a weblog. My partner and I will definitely extend recommendations,
  especially in cases where we're not encouraged to do this.
  Very first is, continue to keep producing. Second is, maintain creating regularly.
  Third is, implement your current blog page to build up your
  unique voice. I am not necessarily a blog writer I
  guess; I am actually a Postnatal Massage Practitioner. I perform Postnatal Massage
  Therapy, aiding a lot of women to get well soon after having a
  newborn baby. It's advantageous activity. That is what I devote the majority of my precious time engaging in, however
  I have furthermore treasured composing from the period I was younger.
  I check out numerous books and every single calendar year I read through a bunch way taller compared to myself.
  haha In the subsequent year, it could be I will get determined regarding
  blogging and site-building. The issue is, it still cannot
  simply an idea; the efforts of crafting and submission continually tends to
  make a blog site mature over some amount of time. https://njmassage.info/40days

 2. This blog page is charming. Article content similar to this are always disregarded, if reality be provided.
  Quite often the most excellent of the Internet is just not the very most publicly commercialized material, however instead everything
  else, the disregarded herd with blogs and
  forums that are definitely a good deal more beneficial as opposed to those of primary influencers.
  This is this sort of a blog website. My husband and I are going to furnish useful information, especially
  whenever not persuaded to do so. Very first is, keep on composing.
  Second is, continue to keep producing constantly. Thirdly is, start using your personal
  blog website to develop your own personal presence.
  I am certainly not a blogger I guess; I am in reality a Postnatal Massage Practitioner.
  I carry out Perinatal Massage Therapy, facilitating women of all ages to recover immediately after
  having a baby. It's advantageous activity.

  That is precisely what I devote almost all of my free time carrying out,
  but yet I have also loved posting from the time frame I was younger.
  I read through a number of books and every year or so I browse a heap far higher
  in comparison with myself. haha In the subsequent four seasons, could be I could get determined related to blogging.
  The issue is, it cannot simply just an understanding; the
  activity of authoring and submitting continually would make a
  blog page expand in some amount of time. https://njmassage.info/mom-edu/inverted-nipples-and-breastfeeding/

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *