Browsed by
Tag: ביג לבובסקי

האם אני היחיד כאן

האם אני היחיד כאן

סדרת תמונות מאקרו חיית-עצה אשר מציגות לכידת מסך של הדמות וולטר סובצ'אק (מגולמת על ידי ג'ון גודמן) שולפת אקדח בקומדיה "ביג לבובסקי" מ-1998. הכותרות לרוב מעבירות את התחושה שהמפרסם אוחז לבדו בדעה שאיננה פופולרית.