Browsed by
Tag: פיוצ'רמה

פריי / לא בטוח אם

פריי / לא בטוח אם

סדרת תמונות מאקרו אשר משתמשת בפריים של פריי מצמצם עיניו. הפריים לקוח מסדרת הטלוויזיה פיוצ'רמה, ולרוב משולב עם מלל אשר משתמש בתבנית משפטית.